Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - SYNTEZA

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - SYNTEZA

W wyniku podpisanego Porozumienia Marszałków województw nadodrzańskich (24.07.2000r.) podjęto wspólne prace nad studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Opracowanie, związane tematycznie z Programem dla Odry – 2006 i będące jego przestrzennym rozwinięciem, wykonywane jest samodzielnie przez pięć województw nadodrzańskich z zachowaniem wspólnych standardów merytorycznych i technicznych (śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie).

Opracowanie wytycza wspólne kierunki polityki przestrzennej dla pasma Odry, zapewniające: bezpieczeństwo powodziowe, ochronę przyrodniczych i kulturowych wartości obszaru z wykorzystaniem walorów środowiska, utrzymanie funkcji transportowej Odry oraz rozwój energetyki wodnej. Przyjęty zakres opracowania obejmuje: diagnozę stanu delimitacją granic, bariery i zagrożenia rozwoju, koncepcję zagospodarowania, działania programowe i instrumenty osiągnięcia celów.

Syntezę sporządzono w 2002 r., na podstawie materiałów przekazywanych sukcesywnie przez wykonawców opracowań wojewódzkich.