Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Monitoring społeczno-gospodarczy

Komplementarne monitorowanie zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych jest podstawowym i niezbędnym warunkiem strategicznego zarządzania regionem. Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach prowadzonych prac realizuje badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, prowadzi prace diagnostyczne na potrzeby działalności operacyjnej i planowania strategicznego, a także tworzy elastyczny system pozyskiwania danych.

Geneza i cel działania

IRT, pełniąc także funkcję regionalnego obserwatorium terytorialnego, buduje platformę współpracy i przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za proces planowania i realizacji polityk publicznych, mających wpływ terytorialny. Szeroki udział partnerów (naukowych, biznesowych i administracyjnych) w monitoringu rozwoju regionalnego umożliwia pełniejsze i bardziej racjonalne wykorzystanie potencjału nagromadzonego w województwie dolnośląskim.

Stan prac

Opracowania realizowane są w zależności od aktualnych potrzeb Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Przegląd opracowań wykonanych w ostatnim czasie prezentujemy poniżej. Obecnie przygotowywana jest ponadto Diagnoza społeczna województwa dolnośląskiego.

kierownik Pracowni Analiz Strategicznych