Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dolnośląska Polityka Rowerowa

Dolnośląska Polityka Rowerowa jest systemowym podejściem wspomagania ruchu rowerowego, z koordynacyjną funkcją regionu. Stanowi narzędzie, które wspiera wdrażanie działań związanych z budową infrastruktury rowerowej, umożliwia ich prowadzenie w sposób skoordynowany i ciągły. 

Geneza i cel działania

Dolnośląska Polityka Rowerowa została przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3847/V/17 z dnia 31 maja 2017 r. – jest to główny dokument Samorządu Województwa Dolnośląskiego, określający rolę i znaczenie transportu rowerowego w strukturze rozwoju regionu a także kompleksowo ujmujący kwestie dotyczące ruchu rowerowego (przestrzenne, planistyczne, techniczne, organizacyjne, edukacyjne i promocyjne). Dolnośląską Politykę Rowerową definiuje szereg niżej udostępnionych dokumentów. Podstawowym celem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Realizowane jest to poprzez trzy cele szczegółowe: rozwój systemu transportu rowerowego, poprawę bezpieczeństwa i wzrost społecznej akceptacji dla transportu rowerowego oraz zarządzanie rozwojem systemu transportu rowerowego.

Stan prac

Opracowane zostały Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej, które są na bieżąco aktualizowane (w 2021 r. opracowano dodatkowo standardy kształtowania zieleni w otoczeniu tras rowerowych).  Zaktualizowana została Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego - Dolnośląska Cyklostrada (2021r.), która jest podstawą do realizacji strategicznego projektu województwa, ponadto opracowano szereg projektów szczegółowych. Rozpoczęły się też prace nad koncepcją mobilności rowerowej w dojazdach codziennych.

Zaproszenie do współpracy

Prowadzimy monitoring rozwoju sieci tras rowerowych na Dolnym Śląsku, dostępny za pomocą Geoportalu DPR. Zapraszamy samorządy lokalne do przekazywania danych o inwestycjach rowerowych na swoim terenie.

Koordynator Dolnośląskiej Polityki Rowerowej