Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Polana Jakuszycka

W związku z prowadzoną przez Województwo Dolnośląskie budową Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach, Instytut Rozwoju Terytorialnego bierze udział w pracach nad przygotowaniem „Rekomendacji dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”. Zadania obejmują w szczególności:
1. Wykonanie prac analitycznych i badawczych nad uwarunkowaniami: środowiskowymi, przestrzennymi, transportowymi, klimatycznymi, ruchu turystycznego i innymi w kontekście kształtowania zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego w województwie dolnośląskim.
2. Sformułowanie rekomendacji dla kształtowania rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w szczególności dla obszaru związanego z rozwojem bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na Polanie Jakuszyckiej.

Geneza i cel opracowania

Podstawę prawną sporządzenia projektu stanowią:
- Uchwała nr 6194/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Instytutowi Rozwoju Terytorialnego prac nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwa „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”;
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.10.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach”.

Jednym z głównych celów projektu jest wypracowanie warunków progowych i zasad organizowania działań sportowo – rekreacyjnych na Polanie Jakuszyckiej, koniecznych do zachowania właściwego stanu ochrony przyrody, w szczególności obszarów Natura 2000.

Stan prac

W ramach projektu zaplanowano realizację wielu analiz i badań wymaganych decyzją środowiskową oraz wynikających z Uchwały nr 6194/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie planowe prace nad niniejszym projektem powinny zostać zakończone w 2023 roku.