Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Raport o stanie województwa

Raport o stanie województwa dolnośląskiego jest obligatoryjnym, opracowywanym corocznie dokumentem, podsumowującym działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w roku poprzednim. Oprócz podsumowania działalności Zarządu, Raport zawiera również elementy diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Informacje zaprezentowane w dokumencie w sposób usystematyzowany, przejrzysty i kompleksowy, stanowią podstawę do publicznej debaty dotyczącej działalności Zarządu Województwa jako organu wykonawczego samorządu terytorialnego.

Geneza i cel opracowania

Raport o stanie województwa dolnośląskiego to opracowanie, u podstaw którego leży ustawowy obowiązek nałożony na Zarząd Województwa na mocy artykułu 34a ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Według zapisów ustawy, Zarząd Województwa każdego roku, do 31 maja, ma obowiązek przedstawić przed Sejmikiem Województwa „podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego”. Struktura dokumentu została ustalona mocą uchwały nr XVI/393/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/101/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dokument obligatoryjnie zawiera:

  1. Wprowadzenie;
  2. Wyzwania rozwojowe województwa dolnośląskiego;
  3. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii wojewódzkich;
  4. Informacje o realizacji programów z udziałem środków Unii Europejskiej;
  5. Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego;
  6. Informacje o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Stan prac

24 czerwca 2021 r. uchwałą nr XXXIV/682/21 Sejmik Województwa Dolnośląskiego udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Podstawą udzielenia wotum było zakończenie debaty nad „Raportem o stanie województwa dolnośląskiego za 2020 rok”.

Prace nad kolejną, czwartą edycją „Raportu o stanie województwa dolnośląskiego” podjęte zostaną w I kwartale 2022 roku.