Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafikaWarsztaty dotyczące zmian klimatycznych w ramach rozpoczynającej się 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu zapraszają serdecznie na warsztaty w formie przygotowanej przez ekspertów gry negocjacyjnej, podczas której goście spotkania wcielą się w role...grafikaPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny...grafikaMarszałek apeluje o wycofanie ze sprzedaży węgla brunatnegoOd 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Niestety, Kopalnia Turów w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż...grafikaStrażnicy mogą wystawiać mandaty za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowejOd początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej. Pozwoliło na to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające...grafikaINFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla...