Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafikaSejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął „Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024”"Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024” został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXIV/686/21 na XXXIV sesji w dniu 24 czerwca 2021 r. Opracowanie Programu jest...grafikaDolnośląskie Zagłębie Węglowe - zasięg wpływuUkończona została Analiza powiązań funkcjonalnych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Opracowanie zostało wykonane w ramach prac nad częścią diagnostyczną Strategii Energetycznej Dolnego Śląska.grafikaAnkieta dla mieszkańców dotycząca poczucia przynależności do miejsca zamieszkania i krajobrazów Dolnego ŚląskaInstytut Rozwoju Terytorialnego rozpoczyna badanie ankietowe wśród Mieszkańców Dolnego Śląska związane z określeniem poczucia przynależności do miejsca zamieszkania.grafikaPrzyjęcie trzeciej edycji Studium wydobycia i transportu surowców skalnych przez Zarząd WojewództwaW dniu 2 marca 2021 roku uchwałą nr 3436/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął trzecią edycję opracowania Studium wydobycia i transportu surowców skalnych.grafika„Standardy projektowe i wykonawcze ochrony oraz kształtowania zieleni w otoczeniu tras rowerowych” pomogą ocalić drzewaStandardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego właśnie zyskały nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH STANDARDÓW, czyli Standardów projektowych i wykonawczych ochrony oraz kształtowania zieleni...