IRT_logo.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafikaRadni Województwa przyjęli uchwały antysmogoweRadni Województwa przyjęli uchwały antysmogowe. W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas której radni województwa przyjęli tzw. uchwały antysmogowe. Prace nad trzema...grafikaKONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONEKONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i wniosków do projektów...grafikaKONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOW dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa...grafikaDOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA PRZYJĘTA !!!Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dokument Dolnośląskiej Polityki Rowerowej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 31 maja 2017 r. (Uchwała Nr 3847/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017...grafikaWstępne konsultacje samorządowe w toku prac nad uchwałą antysmogowąDo 25 maja br. samorządy lokalne mogą przesyłać uwagi do założeń do uchwał antysmogowych. Zebrane uwagi zostaną rozpatrzone, a opracowane projekty uchwał antysmogowych będą przekazane do szerokich konsultacji społecznych, zgodnie z Ustawą z 3...