IRT_logo.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafikaSmog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców, Seminarium w Katowicach w dniu 13.02.2018 r.Instytut Rozwoju Terytorialnego jest jednym z oficjalnych partnerów seminarium pn. „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców”, organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we...grafikaStrategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA...grafikaKonferencja inaugurująca projekt MIREU - European Network of Mining and Metallurgy RegionsSpotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dniach 8 i 9 stycznia 2018 roku w siedzibie koordynatora projektu, tj. Fińskiej Służby Geologicznej (Geologian tutkimuskeskus, GTK) w Hesinkach. Projekt MIREU ma na celu utworzenie sieci regionów...grafikaAktualizacja Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4709/V/17 przyjął zaktualizowany Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków...grafikaRadni Województwa przyjęli uchwały antysmogoweRadni Województwa przyjęli uchwały antysmogowe. W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas której radni województwa przyjęli tzw. uchwały antysmogowe. Prace nad trzema...