Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Projekt „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)” – wyniki prac zrealizowanych przez Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Wszystkich zainteresowanych problematyką miejskich obszarów funkcjonalnych zachęcamy
do zapoznania się z wynikami prac Instytutu nad
Wrocławskim Obszarem Funkcjonalnym.

Opracowania i zawarte w nich analizy, jak również przygotowane na potrzeby projektu bazy danych są istotnym wkładem do wykonania kolejnych części projektu, których realizacja zakończy się w  marcu 2015 r.

Przeprowadzone analizy pozwoliły przede wszystkim wypracować metodę delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia i określić zasięg jego oddziaływania. Kompleksowe badanie uwarunkowań obszaru pozwoliło zgromadzić najistotniejsze dane w zakresie transportu, mieszkalnictwa i usług oraz środowiska przyrodniczego, kulturowego i rekreacji.

Materiały do pobrania:

I. OKREŚLENIE GRANIC WROF:

  1. ANALIZA ZAKRESU TERMINOLOGICZNEGO WrOF
  2. DELIMITACJA WrOF

II. ANALIZY I STUDIA:

  1. ANALIZA POLITYK ROZWOJU GMIN

  2. ANALIZA WYBRANYCH SFER:

     3. ANALIZA SWOT/WNIOSKI

     4. PRACE ZLECONE:

 

Z materiałami można się również zapoznać na stronie internetowej Lidera Projektu – Powiatu Wrocławskiego:

http://www.powiatwroclawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:studium-spojnoci-funkcjonalnej-we-wrocawskim-obszarze-funkcjonalnym&catid=133:program-operacyjny-pomoc-techniczna&Itemid=244