Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym powiązań kolejowych w LGOF - powiat złotoryjski

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym połączeń kolejowych na osi Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój – Krzeniów – Świerzawa – Wojcieszów - Marciszów, które odbędzie się 24 czerwca 2014o godz. 10:00 w saki konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Złotoryi (II piętro). Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Spójny i zrównoważony system transportowy jest ważnym aspektem rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Powiązania transportowe są szczególnie istotne dla aglomeracji Legnicko-Głogowskiej, dlatego jako główny cel projektu przyjęto wypracowanie wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu, odpowiadającego potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców. Organizowane spotkanie ma na celu poznanie preferencji oraz zidentyfikowanie potrzeb transportowych mieszkańców oraz przedsiębiorców z powiatu złotoryjskiego a także włączenie do współpracy w działaniach służących poprawie infrastruktury kolejowej w powiecie złotoryjskim instytucji rządowych, samorządowych oraz firm związanych z prowadzeniem usług w sektorze kolejowym.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 czerwca 2014r. na adres  .

Program spotkania

1. Przedstawienie celu i potrzeby spotkania – Raszkiewicz Ryszard, Starosta Powiatu Złotoryjskiego;
2. Uwarunkowania, możliwości rozwoju i planowane działania – Roman Witulski, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu; 
3. Omówienie kierunków polityki rozwoju, zakresu zainteresowania oraz wskazanie źródeł pochodzenia środków – Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, UMWD;
4. Zainteresowanie rewitalizacją połączeń kolejowych, omówienie wiodących problemów i potrzeb transportowych – przedstawiciel przedsiębiorców;
5. Wymagania dla „reaktywatorów” infrastrukturalne i organizacyjne – Kacper Pawłowski; 
6. Koncepcja wykorzystania linii kolejowej nr 284 – Krzysztof Lewandowski.