Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
26-10-2014Zdjęć: 7
5. Forum Metropolitalne

W dniu 4 października 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się 5. Forum Metropolitalne, zorganizowane przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Partnerami projektu byli: Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia, František Kubeš z Urzędu Miasta Brna w Czechach, Danes Brzica ze Słowackiej Akademii Nauk oraz Adam Kobrizsa z Mindspace Ltd. z Budapesztu.
Konferencja była poświęcona zarządzaniu wielopoziomowemu (multi-level governance) w miejskich obszarach funkcjonalnych, polegającemu na ścisłej współpracy i koordynacji działań pomiędzy rządem, samorządami województw, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami dla osiągania wyznaczonych celów.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zarządzania wielopoziomowego przez przedstawicieli różnych środowisk (samorządów regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, instytucji biznesowych oraz naukowych), analizy wyzwań i możliwości wdrażania instrumentów zarządzenia wielopoziomowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, a także zdefiniowania roli jednostek samorządu terytorialnego.
Forum obejmowało trzy bloki tematyczne.

W pierwszym bloku prezentującym doświadczenia partnerów projektu goście zagraniczni oraz dyrektor IRT Maciej Borsa omówili narzędzia i mechanizmy służące wdrażaniu zarządzania wielopoziomowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zaprezentowali sposoby na pogłębianie współpracy pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi.

W drugim bloku dotyczącym Multi-level governance we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – doświadczenia organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych - przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz instytucji naukowych działających na Dolnym Śląsku zaprezentowali przykłady projektów realizowanych na terenie wrocławskiego Nadodrza, metody funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, rolę ruchu rowerowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, a także wpływ zjawiska suburbanizacji na mieszkańców miast i wsi.

Trzeci blok tematyczny był poświęcony roli i działaniom jednostek samorządu terytorialnego we Wrocławiu na Dolnym Śląsku w zarządzaniu wielopoziomowym. Przedstawiono możliwości wykorzystania środków unijnych dla takiego zarządzania, przykłady udanej współpracy pomiędzy samorządami w Aglomeracji Wałbrzyskiej, zasady działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz rolę uzdrowisk w planowaniu rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Analiza możliwości wdrożenia instrumentów wielopoziomowego zarządzania w czterech wybranych funkcjonalnych obszarach miejskich w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Polsce i Słowacji”, którego zwieńczeniem będzie publikacja tematów przedstawionych na 5. Forum Metropolitalnym.

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem: http://www.5fm.pl/

 5 Forum Metropolitalne na blogu KulturaEnter

 

 Notatkę sporządziła: Anna Pytlarz