Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego z udziałem IRT

17 lipca 2014 roku radni powiatu wałbrzyskiego podczas posiedzenia XXII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego przyjęli najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju i zestaw działań niezbędny dla ich realizacji, czyli "Strategię Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020". Wykonanie projektu dokumentu powierzono Pracowni analiz strategicznych z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a pracę koordynowała Magdalena Kasprzak. Proces budowania strategii opierał się na metodzie partnersko-eksperckiej przy stałej i aktywnej współpracy przedstawicielskiego zespołu ds. opracowywania strategii powołanego uchwałą Zarządzeniem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego.

Podczas kilku warsztatów strategicznych, konsultacji projektu dokumentu zarówno wewnętrznych jak, i społecznych (w tym z gminami wchodzącymi w skład powiatu) wypracowano zapisy spełniające aspiracje i oczekiwania władz oraz mieszkańców dotyczących polityki rozwoju jednostki. Wyznaczone kierunki działań stawiają powiat wałbrzyski w roli inicjatora, koordynatora i lidera zadań w ramach lokalnie budowanej sieci współpracy, szczególnie w obrębie tak istotnych dla rozwoju płaszczyzn jak: edukacja, turystyka, aktywizacja osób bezrobotnych oraz wzmacnianie współpracy między samorządami, biznesem a nauką.

podziękowanie starosty wałbrzyskiego

Linki do lokalnych serwisów informacyjnych:
http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,24537
http://www.walbrzych24.com/1-wiadomosci/16115-brakfotostrategia-rozwoju-powiatu-walbrzyskiego-uchwalona 
http://daminfo.pl/polityka-3/item/6530-radni-przyjeli-strategie-rozwoju-powiatu-walbrzyckiego