Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Relacja z XIX Regionalnej Konferencji „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego Chełmy”.

W dniu 21 kwietnia  2017 roku na zaproszenie Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Instytut Rozwoju Terytorialnego uczestniczył w konferencji „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego Chełmy”.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu dr inż. Jan Blachowski wystąpił z referatem przygotowanym wspólnie  z dr Maciejem Zatheyem pt. „Wykorzystanie technologii informacji geograficznej w inwentaryzacji geotopów”.  Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat dziedzictwa geologicznego, geoturystyki i geoparków pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego, a także administracji samorządowej (wojewódzkiej i gminnej), ochrony przyrody, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności.