Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Spotkanie robocze w GDOŚ na temat projektu rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

W dniu 14 marca 2016 r. pracownicy Instytutu wzięli udział w spotkaniu roboczym, zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na temat projektu rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. Spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu treści rozporządzenia oraz załączników do rozporządzenia, przed skierowaniem aktu wykonawczego do opiniowania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele marszałków województw oraz regionalnych biur planowania przestrzennego. Podczas dyskusji z pracownikami GDOŚ i autorami metodologii opracowania audytu krajobrazowego, uczestnicy spotkania zgłosili uwagi do treści rozporządzenia oraz zastrzeżenia do narzuconego ustawowego terminu wykonania audytu, w odniesieniu do toczących się prac nad rozporządzeniem. Przedstawiciele GDOŚ zobowiązali się do podjęcia starań na rzecz uwzględnienia zgłoszonych uwag, we współpracy z autorami metodologii.