Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
Komunikacyjne studium poszukiwawcze dla korytarza drogi S-5 łączącej III paneuropejski korytarz transportowy w rejonie Wrocławia z przejściem granicznym w Boboszowie

Komunikacyjne studium poszukiwawcze dla korytarza drogi S-5 łączącej III paneuropejski korytarz transportowy w rejonie Wrocławia z przejściem granicznym w Boboszowie

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił, jako partner, do udziału w projekcie ED-C III Via Regia, zgodnie z uchwałą nr 4175/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie udziału Województwa Dolnośląskiego w międzynarodowym projekcie ED-C III w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III B CADSES. Komunikacyjne studium poszukiwawcze dla drogi ekspresowej S-5 na odcinku Wrocław – Boboszów opracowywane jest jako komponent międzynarodowego projektu ED-C III – akcja 5.2 Development of North-South relations.

Niniejsze komunikacyjne studium poszukiwawcze, ma na celu przygotowanie materiałów, które stanowić będą podstawę do dalszych prac mających za zadanie znalezienie optymalnego korytarza dla drogi ekspresowej S-5 na odcinku Wrocław (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) – Boboszów (granica państwa z Republiką Czeską), który w przyszłości połączyłby II, III, IV i VI Paneuropejski Korytarz Transportowy.

Przedmiotem opracowania studium poszukiwawczego jest znalezienie optymalnego korytarza komunikacyjnego dla odcinka drogi ekspresowej S-5 o długości około 120 km stanowiącego część szerszego założenia transportowego polegającego na stworzeniu wysokiej jakości połączenia drogowego pomiędzy czterema paneuropejskimi korytarzami transportowymi VI, II, III i IV – od Grudziądza, przez Poznań, Wrocław, Kłodzko, do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Boboszowie i dalej poprzez powiązanie do sieci dróg wysokich klas w Czechach do Brna, a następnie do Wiednia.

via regia logo

Analizowane zadanie wchodzi w zakres dużego międzynarodowego projektu III Europejskiego Korytarza Rozwojowego Via Regia (ED-C III Via Regia). Partnerami w projekcie są:

 • Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (partner wiodący);
 • Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii;
 • Ministerstwo Budownictwa i Transportu Turyngii;
 • Miasto Cottbus;
 • Departament ds. Rozwoju Miasta Berlina;
 • Miasto Drezno;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
 • Miasto Wrocław, Opole i Rzeszów;
 • Powiat Kłodzko;
 • Region Łużyce i Region Pardubice;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Koszyc;
 • Politechnika Lwowska.

Partnerzy projektu ED-C III Via Regia maja na celu opracowanie strategii rozwoju przestrzennego obszaru wzdłuż III Korytarza Paneuropejskiego.