Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Dołączone pliki:
tekst analizy999 kB
Analiza możliwości finansowania zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego od 2014 roku z zewnętrznych źródeł finansowania

Analiza możliwości finansowania zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego od 2014 roku z zewnętrznych źródeł finansowania

Niniejszy dokument został opracowany w celu oszacowania możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego, które będą mogły być w latach 2014 – 2022 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Samorządy lokalne stanowią grupę jednego z kluczowych beneficjentów, ale również realizatorów celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Uzyskane informacje do analizy pochodzą z oficjalnego dokumentu finansowego sporządzanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) województwa dolnośląskiego (powiaty, gminy, miasta) tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej, której projekty zostały przygotowane i przesłane w terminie do 15 listopada 2012 r.

Zawarte w dokumencie dane finansowe dotyczą lat przyszłych stanowiąc prognozę, która wraz z upływem czasu będzie podlegała weryfikacji na rzecz danych historycznych. W związku z tym niniejszy dokument może być aktualizowany w okresach półrocznych lub rocznych w zależności od zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej województwa, w której samorządy funkcjonują i od której są w większym lub mniejszym stopniu uzależnione. Szczególnie jest to istotne w czasie najbliższych trudnych lat będących konsekwencją wcześniej światowego kryzysu finansowego, a później gospodarczego.