Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Analiza potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego do roku 2022 - dla potrzeb Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Analiza potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego do roku 2022 - dla potrzeb Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Niniejszy dokument został opracowany w celu oszacowania zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego, które będą mogły być w latach 2014 – 2022 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

Samorządy lokalne stanowią grupę jednego z kluczowych beneficjentów, ale również realizatorów celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Głównym zadaniem samorządów lokalnych w nowej perspektywie strategicznej będzie realizowanie działań bieżących i inwestycyjnych (m.in.: infrastruktura komunalna, edukacja, kultura, turystyka, sport) wykraczających poza granice administracyjne poszczególnych gmin, miast, powiatów. W przygotowywanej strategii rozwoju priorytetowo będą traktowane te przedsięwzięcia inwestycyjne, które będą poprawiać jakość życia mieszkańców nie tylko lokalnie, ale również a może przede wszystkim regionalnie.

Zawarte w niniejszej analizie dane finansowe dotyczą w większości lat przyszłych stanowiąc pewną prognozę, która wraz z upływem czasu będzie podlegała weryfikacji na rzecz danych historycznych. W związku z tym niniejszy dokument może być aktualizowany w okresach półrocznych lub rocznych w zależności od zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, w której samorządy funkcjonują i od której są w większym lub mniejszym stopniu uzależnione. Szczególnie jest to istotne w czasie najbliższych trudnych lat będących konsekwencją wcześniej światowego kryzysu finansowego, a później gospodarczego.

Analiza potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego do roku 2022 - dla potrzeb Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020