Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
Analiza Możliwości Wdrażania SRWD Poprzez Priorytety i Przedsięwzięcia

Niniejsze opracowanie, zawierające analizę możliwości wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. poprzez regionalne polityki publiczne. Jej celem jest przeanalizowanie wewnętrznej struktury Strategii i wskazanie tych jej elementów (obszarów) które na poziomie wdrażania mogą napotkać poważne ograniczenia w realizacji. Opracowanie to jest oparte na koncepcji badania produktów, rezultatów i celów (stosowanej m.in. na potrzeby określania celowości i efektywności realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE).