Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
tekst11 MB
uchwała680 kB
Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim (2012)

Opracowanie stanowi aktualizację „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” przyjętą Uchwałą Nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Opracowanie „Aktualizacji Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” wiąże się z obserwowanymi dynamicznymi zmianami w przestrzeni województwa związanymi ze wzrostem powierzchni obszarów przeznaczanych w lokalnych opracowaniach planistycznych na lokalizację elektrowni wiatrowych. Wykonanie aktualizacji było konieczne także ze względu na zmiany związane z wdrażaniem obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz nowe regulacje prawne w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym także elektrowni wiatrowych. Przedstawiono również ważny problem związany ze sprzeciwami społeczności lokalnych wobec lokalizowania elektrowni wiatrowych. Dla rozpoznania problemu przeanalizowany został zasięg i miejsca występowania konfliktów społecznych oraz ich główne powody. Ponadto wprowadzono zmiany do kategoryzacji terenów na obszarze województwa, wynikające z potencjalnego transgranicznego konfliktu na pograniczu polsko-czeskim.

Wnioski i zalecenia wynikające z Aktualizacji Studium stanowią podstawę do formułowania opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej. Opracowanie jest narzędziem wspomagającym przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych, a jego zapisy mają jedynie charakter nieobligatoryjnych wytycznych.     

Studium uwarunkowań energetyki wiatrowej (2012)