Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Raport o stanie województwa za 2020 rok

Działając zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa (art. 34a ustęp 3), Zarząd Województwa przygotował kolejne, będące trzecią edycją „podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego”, które następnie przyjął i przekazał Sejmikowi Województwa.

Struktura dokumentu została ustalona mocą uchwały nr XVI/393/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/101/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa dolnośląskiego.

Debata nad stanem województwa dolnośląskiego odbędzie się na posiedzeniu Sejmiku Województwa 24 czerwca 2021 r. Treść dokumentu oraz informacja dla mieszkańców województwa o tym, jakie warunki należy spełnić, by móc zabrać głos w debacie, dostępna jest tutaj.