Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Raport o ciepłownictwie na Dolnym Śląsku (2018)

Wykonanie dokumentu wiązało się z pracami nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020). Wynikało także z aktywnego włączenia się samorządu województwa dolnośląskiego w działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza i redukcji emisji wynikających przede wszystkim z tzw. niskiej emisji ze źródeł indywidualnych.

Raport jest analizą stanu ciepłownictwa w 26 dolnośląskich gminach, w których funkcjonują scentralizowane systemy ciepłownicze. Dla każdego analizowanego obszaru powstała karta przedstawiająca przestrzenną interpretację wyników.

Otrzymane wyniki wskazują na niski poziom powiązania polityki przestrzennej gmin, z możliwościami optymalnego wykorzystania dostępu do sieci ciepłowniczej. W większości analizowanych obszarów w znikomym stopniu uwzględnia się możliwość wykorzystania systemów ciepłowniczych do zapewnienia zaopatrzenia w ciepło terenów zabudowy o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. Szczególnie problematyczny jest niski udział budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczych w gminach o przekroczonych normach zanieczyszczeń powietrza.      

Raport o ciepłownictwie 2018