Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Analiza przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, w tym miażdżycy (2015)

U podstaw prac nad analizą leżała potrzeba zweryfikowania przyczyn ponadprzeciętnej w skali kraju umieralności mieszkańców Dolnego Śląska w latach 2009-2010 z powodu miażdżycy. Zbadano główne przyczyny umieralności mieszkańców Dolnego Śląska w latach 1999-2012 na tle pozostałych województw. Analizie poddane zostały zarówno główne przyczyny zgonów w ujęciu regionalnym i powiatowym, a także środowiskowe uwarunkowania czynników wpływających na stan zdrowia i długość życia Dolnoślązaków.

Podjęcie niniejszej analizy było uzasadnione i konieczne ze względu na brak wcześniejszych badań w zakresie przyczyn i wieku umieralności mieszkańców Dolnego Śląska na poziomie regionalnym. Temat ten nie był przedmiotem pogłębionych studiów porównawczych na poziomie regionów oraz wewnątrzregionalnych, wydaje się natomiast niezwykle ważny z punktu prowadzenia bieżącej i strategicznej polityki rozwoju regionu, szczególnie w zakresie polityki zdrowotnej i środowiskowej.