Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego

W dniu 8 listopada 2021 roku,  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął dokumenty pn.: "Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego" oraz "Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zamieszczonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego(Uchwała Nr 4517/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku).

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego sporządzany jest cyklicznie i jest to już piąty raport z kolei.

Dokument ten zawiera kompleksową analizę zjawisk i procesów rozwojowych zebranych w różnorodnych sferach tematycznych m.in.: środowisko przyrodnicze, demografia i mieszkalnictwo, gospodarka, system komunikacji, infrastruktura społeczna oraz kultura. Ponadto, poprzez wieloaspektowe ujęcie zagadnień społeczno-gospodarczych i środowiskowych, stanowi istotną pomoc w procesie optymalnego zarządzania rozwojem regionalnym,  identyfikuje możliwe konflikty przestrzenne, delimituje obszary wymagające bezpośredniego wsparcia, a także formułuje bieżące i przyszłe działania planistyczne.

Podstawę prawną opracowania obu dokumentów stanowi art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do uchwały: https://bip.dolnyslask.pl/a,123283,uchwala-nr-4517vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-8-listopada-2021-r-w-sprawie-przyjecia.html