Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Bezpłatne warsztaty szkoleniowe z kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych

Bezpłatne szkolenia skierowane są do przedstawicieli straży gminnej/miejskiej oraz pracowników samorządów gminnych, oddelegowanych do kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych, a także do doradców gminnych, ekodoradców i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną powietrza w województwie.

 Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie: 

  • zapisów uchwał antysmogowych oraz przepisów niezbędnych do prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego,
  • sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie stosowanych urządzeń grzewczych i spalanych paliw, pobierania próbek popiołu do analizy, sporządzania protokołu z kontroli,
  • rodzajów paliw stałych i podstawowych różnic organoleptycznych oraz użytkowych paliw,
  • rodzajów urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz różnic między tymi urządzeniami. 

Po zakończeniu warsztatów wszystkim uczestnikom zostaną przekazane materiały szkoleniowe. Osoby, które przystąpią do testu końcowego i uzyskają wynik pozytywny otrzymają certyfikat odbycia szkolenia. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting
w trzech terminach:

1.         24.11.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-1-termin

2.         02.12.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-2-termin

3.      08.12.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-3-termin

 

Wszystkich chętnych zachęcamy do rejestracji poprzez formularz kontaktowy, klikając na wydarzenie w interesującym dla Państwa terminie.