Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Koncepcja Dolnośląskiej Cyklostrady przyjęta przez Zarząd Województwa 

Dolnośląska Cyklostrada, o łącznej długości 2284 km, to 11 długodystansowych rowerowych tras głównych (2007 km, bez wariantów i odcinków dublujących) oraz 277 km tras prowadzonych po nieczynnych liniach kolejowych (trasy „kolej na rowery”).

Pierwsza wersja Koncepcji sieci głównych tras rowerowych Dolnego Śląska została uchwalona w 2018 roku. Od tego czasu zarówno projekt jak i plany jego wdrażania podlegały zmianom. Ostatecznie, na wiosnę br. skorygowana Koncepcja została poddana konsultacjom społecznym (trwającym od 7 maja do 20 lipca), w ramach których spłynęły 334 uwagi (patrz grafika). Zarząd Województwa dokonał rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach konsultacji Dolnośląskiej Cyklostrady. 

Uchwalony dokument wskazujący docelowy przebieg tras głównych będzie podstawą do realizacji strategicznego projektu województwa. Za jego koordynację i wdrożenie odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przy realizacji inwestycji będą współpracować również lokalne samorządy oraz zarządcy poszczególnych terenów.

Budowa szkieletu rowerowych tras głównych, wzorem Małopolski i Zachodniego Pomorza, stworzy nową ofertę turystyczną i rekreacyjną, dzięki powiązaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie na Dolnym Śląsku z głównymi ośrodkami osadniczymi. Trasy staną się też elementem systemu transportu zeroemisyjnego w województwie poprzez dowiązanie do rozwijanej sieci stacji kolejowych – podniesie to efektywność i użyteczność inwestycji.

Uchwalona Koncepcja, oprócz zdefiniowania siatki tras głównych, określa również: podsystem tras rowerowych wytyczonych po nieczynnych i nieprzeznaczonych do reaktywacji liniach kolejowych („kolej na rowery”), sposób wdrażania projektu, priorytety realizacyjne (EuroVelo 9 i Blue Velo), czy system numeracji tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

Graficzne przedstawienie Koncepcji można znaleźć na stronach: http://dolnoslaska-cyklostrada.irt.wroc.pl/ oraz https://geoportal.dolnyslask.pl/