Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 373 mld euro

Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 373 mld euro

1 lipca 2021 r. wszedł w życie pakiet Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, zapewniających wspólne ramy prawne dla ośmiu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, między innymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Ustanowiono przepisy szczegółowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (226 mld euro) i Funduszu Spójności (48 mld euro). EFRR winien przyczynić się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej w UE. Fundusz Spójności będzie wspierał projekty w dziedzinie środowiska i sieci transeuropejskich w obszarze infrastruktury transportowej.

Dysponując budżetem 99,3 mld euro Europejski Fundusz Społeczny Plus jako główny fundusz UE na rzecz inwestowania w ludzi, zapewni środki na: tworzenie miejsc pracy, włączenie społeczne, walkę z ubóstwem, zmianę kwalifikacji koniecznych przy ekologicznej i cyfrowej transformacji, jak również  na odbudowę społeczeństw i gospodarek po kryzysie związanym z koronawirusem.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym funduszem polityki spójności o łącznym budżecie 19,2 mld euro, jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu ma służyć ograniczeniu społecznych i gospodarczych kosztów transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej.

Z treścią rozporządzeń można zapoznać się na stronie:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC