Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Sejmik Województwa przyjął „Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024”

"Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024” został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXIV/686/21 na XXXIV sesji w dniu 24 czerwca 2021 r. Opracowanie Programu jest wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która w art. 87 ust. 1 zobowiązuje Zarząd Województwa do sporządzenia na okres 4 lat wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Program ten jest podstawowym instrumentem kształtowania długookresowej polityki w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w województwie dolnośląskim. Jednocześnie jest dokumentem realizującym „Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”.

W uchwalonym Programie zostały określone warunki organizacyjne oraz finansowe dla realizacji zadań w sferze ochrony i opieki nad zabytkami, zgodnie z kompetencjami Samorządu Województwa Dolnośląskiego, które będą realizowane w latach 2021-2024. Wdrażanie zapisów programu będzie odbywało się w ramach wydziałów w strukturze UMWD oraz przez instytucje własne i instytucje kultury podlegające Marszałkowi Województwa.

Z ww. uchwałą oraz Programem można się zapoznać na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,121666,uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zabytkami-wojewodztwa-dolnoslaskiego-na-lata-2021-20.html