Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
Dolnośląska Cyklostrada – sieć dróg rowerowych obejmująca cały region

W dniu 24 marca 2020 r. na konferencji prasowej Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Cezary Przybylski przedstawił projekt Dolnośląskiej Cyklostrady – koncepcji szkieletu głównych dróg rowerowych w regionie o łącznej długości ok. 1800 km. Projekt stworzony został w oparciu o obiektywne kryteria, zakładające między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i zintegrowanie z komunikacją zbiorową. Realizacja całości oceniana jest na około 850 milionów złotych.

W szczegółach projekt zakłada:

 • poprawę rowerowej dostępności transportowej całego regionu;
 • koordynację i zarządzanie projektem z poziomu samorządu województwa, z uwagi na regionalny i kluczowy charakter przedsięwzięcia;
 • uwzględnienie pomysłu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej w sieci głównych tras rowerowych Dolnego Śląska;
 • uwzględnienie istniejących dróg rowerowych oraz integracja z siecią kolejową;
 • przeciwdziałanie marginalizacji słabiej rozwiniętych części województwa, aktywizację obszarów położonych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, terenów wiejskich, cennych przyrodniczo i kulturowo;
 • główne trasy rowerowe mają w zamierzeniu spełniać standardy, które pozwolą, aby sieć była wygodna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich rowerzystów, bez względu na wiek, sprzęt, zasobność, czy sprawność;
 • Cyklostradę będą stanowić wydzielone drogi rowerowe jak również drogi leśne, polne i publiczne o niskim natężeniu ruchu;
 • Główne trasy rowerowe regionu tworzą sieć o długości prawie 1800 km. Tworzy je sieć 11 tras głównych, w tym 5 tras krajowych, stanowiących element ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP:
  –   Trasa krajowa nr 9 - EV 9 (Adriatyk - Bałtyk)
  –   Trasa krajowa nr 3 - Blue Velo (Ołomuniec - Bałtyk)
  –   Trasa krajowa nr 12 Słubice – Katowice
  –   Trasa krajowa nr 6 - Trasa Via Regia (Drezno – Kijów)
  –   Trasa krajowa nr 8  (Wrocław – Warszawa)

Projekt Dolnośląskiej Cyklostrady jest zgodny z założeniami Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, kontynuacją działań na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej (przedstawiciele pięciu województw podpisali list intencyjny w tej sprawie w 2018 roku) oraz wyrazem wsparcia dla rozwoju międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9, przechodzącej przez Dolny Śląsk.

Więcej:

https://umwd.dolnyslask.pl/aktualnosc/single-view/artykul/powstaje-cyklostrada-dolnoslaska-1/

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/dolny-slask-czescia-odrzanskiej-trasy-rowerowej-blue-velo

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-473-rowerowe_forum_metropolitalne.html