Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Przyszłość linii kolejowej 372 Bojanowo - Góra Śląska

W dniu 20 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji linii kolejowej 372 z Bojanowa do Góry Śląskiej. Przywróceniem ruchu kolejowego na linii, przerwanej budową drogi ekspresowej S5, zainteresowane są zarówno władze Samorządu Województwa Dolnośląskiego (ruch pasażerski), jak i podmioty prywatne (nadania ładunków).

Obecnie nieudostępniany fragment linii kolejowej 372 Bojanowo - Góra Śląska jest zaliczany do linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i został zaplanowany w dokumentach strategicznych do rewitalizacji i wykorzystania.

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego z 2018 r. wskazuje w przedsięwzięciach strategicznych 5.1.2. i 5.1.3. (strona 50) uruchamianie nieczynnych linii kolejowych łączących miasta powiatowe (tu: Góra Śląska) ze stolicą województwa.

Plan transportowy województwa dolnośląskiego z 2014 r. (strona 102) zakłada docelowo uruchomienie ośmiu par pociągów pasażerskich relacji Góra Śląska - Bojanowo - Rawicz - Wrocław, wskazując jednocześnie, że odcinek Góra Śląska - Bojanowo zalicza się do linii kolejowych istotnych w ruchu pasażerskim o charakterze wojewódzkim (załącznik 9, tabela 5).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 16 VI 2020 r. (strony 32 i 33) ustala zachowanie rezerwy terenowej w śladzie linii 372 dla celów transportowych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził przed dwoma laty wolę przejęcia odcinka Bojanowo - Góra Śląska (uchwała 6064/V/18 z 4 X 2018 r.). Obecnie trwa procedura przekazania linii kolejowej pod zarząd Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Równolegle podjęto rozmowy dotyczące realizacji porozumienia z 2010 r., w którym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się do budowy wiaduktu kolejowego wraz z dojazdami nad drogą ekspresową S5 w ciągu dwóch lat od zgłoszenia potrzeby uruchomienia połączenia.

Linia 372 będzie odgałęziać się od magistrali Wrocław - Poznań (linia 271) na stacji w Bojanowie. Podczas prowadzonych prac modernizacyjnych zarządca linii (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) przygotował już tor odgałęzienia.