Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Przyszłość mostu nad Jeziorem Pilchowickim

W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące planów wysadzenia dla celów filmowych - jako niewykorzystywanego i niepotrzebnego - ponad stuletniego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim.

Stwierdzenie o braku przydatności tego obiektu jest całkowitą nieprawdą. Obecnie nieudostępniany odcinek linii kolejowej 283 Jelenia Góra - Pilchowice Zapora - Lwówek Śląski stanowi fragment ciągu Jelenia Góra - Lwówek Śląski - Złotoryja - Legnica i jest zaliczany do linii kolejowych o znaczeniu regionalnym. W związku z powyższym linia kolejowa, jak i most zostały zaplanowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego do rewitalizacji i późniejszego wykorzystania we wszystkich obowiązujących dokumentach strategicznych.

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego z 2018 r. wskazuje w przedsięwzięciach strategicznych 5.1.2. i 5.1.3. (strona 50) modernizację linii kolejowych łączących główne ośrodki regionu (tu: Jelenia Góra i Legnica), wszystkie miasta powiatowe (tu: Lwówek Śląski i Złotoryja) oraz miasta zagrożone marginalizacją (tu: Jelenia Góra i Złotoryja).

Plan transportowy województwa dolnośląskiego z 2014 r. (strona 103) zakłada docelowo uruchomienie połączeń pasażerskich Jelenia Góra - Lwówek Śląski w liczbie ośmiu par dziennie, wskazując jednocześnie, iż ten odcinek zalicza się do linii kolejowych istotnych w ruchu pasażerskim o charakterze wojewódzkim (załącznik 9, tabela 5).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 16 VI 2020 r. (strony 63 i 65) wskazuje celowość rewitalizacji ciągu z Jeleniej Góry przez Lwówek Śląski i Złotoryję do Legnicy. Również wcześniejsze wydanie Planu z 2014 r. (strony 62 i 65), opracowane w czasie, kiedy linia kolejowa była jeszcze przejezdna, wskazywało na niedostateczną dostępność kolejową gmin w okolicach Jeleniej Góry oraz podnosiło konieczność remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem turystycznych obszarów Dolnego Śląska. Projekt rewitalizacji linii ujęty został w Planie inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym z 2017 r. (strona 107).

W związku z powyższym Zarząd Województwa Dolnośląskiego dwukrotnie wyraził wolę przejęcia linii kolejowych 283 i 284 na odcinku Jelenia Góra - Lwówek Śląski - Jerzmanice-Zdrój, ze względu na priorytetowe znaczenie w regionalnym ruchu pasażerskim (uchwały 2932/V/16 z 9 XI 2016 r. oraz 6064/V/18 z 4 X 2018 r.).

Podkreślić zatem należy, że most nad Jeziorem Pilchowickim nie może być uznawany za niepotrzebny i niewykorzystywany, a sam zamysł wysadzenia dla celów filmu unikatowego, ponad stuletniego obiektu, będącego w trakcie procedury wpisywania do rejestru zabytków, jest przykładem całkowitego zaprzeczenia wartościom kultury.