Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Rusza projekt „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”

 

W dniu 4 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu „Spa 4 Development”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, a jego Partnerami są Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., Univerzita Palackého v Olomouci oraz Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Podczas spotkania omówiono planowane w projekcie działania: opracowanie „Atlasu uzdrowisk na pograniczu polsko-czeskim” oraz „Podręcznika dobrych praktyk”, harmonogram okrągłych stołów i konferencji. Przedyskutowano także program konferencji inaugurującej projekt, która planowana jest na 3 kwietnia 2019 roku w Szczawnie-Zdroju.

4 SPA