Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Dołączone pliki:
Dolnośląska Polityka Rowerowa

Dokument Dolnośląskiej Polityki Rowerowej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3847/V/17 w dniu 31 maja 2017 r.

Uchwalając Dolnośląską Politykę Rowerową (DPR) samorząd województwa zobowiązał się do prowadzenia w regionie działań koordynujących, obejmujących m.in. elementy planistyczne, projektowe, edukacyjne, promocyjne, organizacyjne i realizacyjne.

Liczymy, że dokument ten będzie impulsem do długofalowego planowania działań podejmowanych w naszym regionie, celujących w zwiększenie udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach, w celach turystycznych, polepszenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zwiększenie popularności, a także świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z rozwoju tej formy przemieszczania się, sportu i rekreacji.

Data pierwszej publikacji: 1 czerwca 2017 r.