Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Wielowariantowa koncepcja rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej

W kwietniu 2019 r. zakończono prace związane z przygotowaniem wstępnej dokumentacji projektowej określającej możliwość realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie łączników drogowych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją jeleniogórską. Sporządzona Wielowariantowa koncepcja rozbudowy łącznika Aglomeracji Jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie – Studium Korytarzowe dla drogi stanowiącej element Trasy Sudeckiej obejmuje tematykę przewidzianą dla Studium korytarzowego (SK) i jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne drogowe. SK jest pierwszą dokumentacją projektową, określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Na etapie studium korytarzowego przeanalizowano 3 warianty inwestycyjne w poniższych korytarzach drogowych:

  • trasa wariantu W1 (dł. 42,6 km) – przebieg w korytarzu: DK30 - DW367 -  DK3 – DK5 – S3 węzeł „Bolków”;
  • trasa wariantu W2 (dł. 40,5 km) – przebieg w korytarzu: DK30 - DK3 – DK5 – S3 węzeł „Bolków”;
  • trasa wariantu W3 (dł. 42,4 km)– przebieg w korytarzu: DK30 – DW367 - DK3 – DP2789D – DK5 – S3 węzeł „Bolków”.

W wyniku podjętych prac wskazano trzy możliwe do realizacji warianty łączników drogowych pomiędzy aglomeracją jeleniogórską a drogą ekspresową S3. Na etapie SK wykluczono rozwiązania nierealne technicznie, nie w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej największą liczbę punktów uzyskał wariant W2 (64 na 81 możliwych), kolejno warianty W3 i W1 otrzymały odpowiednio 50 i 49 punktów. Ponadto wariant W2 został najwyżej oceniany w grupie kryteriów społecznych, ekonomicznych i funkcjonalno-technicznych.

TOM_A-B_Rozwiązania tech_SK_AJG TOM_A-B_Rozwiązania tech_SK_AJG                                                                               
TOM_C_Analiza i prognoza ruchu_SK_AJG  TOM_C_Analiza i prognoza ruchu_SK_AJG
TOM_D_Analiza BRD_SK_AJG  TOM_D_Analiza BRD_SK_AJG
TOM_E_Analiza środowiskowa_SK_AJG  TOM_E_Analiza środowiskowa_SK_AJG
TOM_E_Analiza środowiskowa_SK_AJG_S3_załączniki   TOM_E_Analiza środowiskowa_SK_AJG_S3_załączniki
TOM_G_Harmonogram_SK_AJG  TOM_G_Harmonogram_SK_AJG
TOM_I_Analiza wielokryterialna_SK_AJG TOM_I_Analiza wielokryterialna_SK_AJG