Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Healing Places

Projekt "Healing Places" ma na celu bardziej zrównoważony rozwój uzdrowisk poprzez ochronę unikalnych zasobów, które stanowią ich podstawę. Partnerzy poszerzą wiedzę i świadomość w zakresie wpływu różnych czynników na podziemne złoża wody, budując wielopoziomowe i terytorialne modele zarządzania naturalnymi zasobami uzdrowisk. Kluczowym elementem projektu będzie budowa wspólnego, innowacyjnego i internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na złoża wody mineralnej i gorącej.

Projekt realizowany będzie do 2022r w międzynarodowym partnerstwie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, agencji rozwoju oraz jednostek naukowych z Polski, Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier i Włoch. Główny Instytut Górnictwa pełni rolę Partnera Wiodącego, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem.

 

Projekt HealingPlaces realizowany jest ze środków programu Interreg Central Europe.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html