Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Healing Places

Projekt "Healing Places" ma na celu bardziej zrównoważony rozwój uzdrowisk poprzez ochronę unikalnych zasobów, które stanowią ich podstawę. Partnerzy poszerzą wiedzę i świadomość w zakresie wpływu różnych czynników na podziemne złoża wody, budując wielopoziomowe i terytorialne modele zarządzania naturalnymi zasobami uzdrowisk. Kluczowym elementem projektu będzie budowa wspólnego, innowacyjnego i internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na złoża wody mineralnej i gorącej.

Projekt realizowany będzie do 2022r w międzynarodowym partnerstwie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, agencji rozwoju oraz jednostek naukowych z Polski, Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier i Włoch. Główny Instytut Górnictwa pełni rolę Partnera Wiodącego, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem.

 

Projekt HealingPlaces realizowany jest ze środków programu Interreg Central Europe.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html