Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Dołączone pliki:
raport cieplo12.9 MB
Powiązane galerie:
grafika
30-07-2019Zdjęć: 4
Raport o ciepłownictwie na Dolnym Śląsku

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie ciepłownictwa w kontekście zamierzeń planistycznych gmin województwa dolnośląskiego.

Wykonanie Raportu wiązało się z pracami nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Ma także związek z aktywnym włączeniem się Samorządu Województwa Dolnośląskiego w działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza i koniecznością redukcji niskiej emisji ze źródeł indywidualnych.

Raport jest analizą stanu ciepłownictwa w 26 dolnośląskich gminach, w których funkcjonują scentralizowane systemy ciepłownicze. Niestety, wyniki raportu wskazują niski poziom powiązania polityki przestrzennej gmin z kształtowaniem sieci ciepłowniczej. Niekorzystny jest zwłaszcza mały udział mieszkań i domów przyłączonych do sieci w ośrodkach o przekroczonych normach zanieczyszczeń powietrza.