Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Raport o stanie województwa dolnośląskiego 2019

25 czerwca, podczas XX sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radni Województwa przyjęli „Raport o stanie województwa dolnośląskiego 2019” i udzielili Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wotum zaufania.

Wg zapisów art. 34a Ustawy o samorządzie województwa, zarząd województwa zobligowany jest co roku do zaprezentowania przed sejmikiem województwa Raportu o stanie województwa, dokumentu raportującego najważniejsze działania realizowane przez zarząd w roku poprzednim.

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 25 czerwca 2020 roku, Marszałek Cezary Przybylski zaprezentował „Raport o stanie województwa dolnośląskiego 2019”, który odnosił się do pracy Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście realizacji programów, strategii, polityk, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego w 2019 roku. Raport został następnie przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, tym samym udzielono Zarządowi wotum zaufania.

„Raport o stanie województwa dolnośląskiego 2019” oprócz warstwy informacyjnej, mówiącej o realizacji najważniejszych zadań w roku poprzednim, wzbogacony został o część diagnostyczną, opartą o najaktualniejsze dostępne dane statystyczne. Część diagnostyczna w swoich zapisach powiązana została bezpośrednio z diagnozą oraz systemem monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, co umożliwia również ocenę pracy Zarządu Województwa Dolnośląskiego i podległych mu jednostek w kontekście realizacji najważniejszego dokumentu strategicznego w regionie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu!