Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
21-09-2020Zdjęć: 4
Wizyta studyjna w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

W nawiązaniu do toczących się prac nad strategią energetyczną województwa dolnośląskiego oraz w efekcie zainicjowanej przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD dyskusji nad polityką gospodarowania odpadami przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego uczestniczyli w seminarium wyjazdowym do Szczecina.  Dzięki uprzejmości Prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, Pana Tomasza Lachowicza delegacja z Dolnego Śląska zapoznała się z procesem budowy i eksploatacji Zakładu. Obiekt ten (http://ecogenerator.eu/) został uruchomiony w ostatnich dniach grudnia 2017 r., a prace nad jego projektem rozpoczęły się na przełomie lat 2007/2008 i uwzględniały szeroko prowadzone konsultacje społeczne. W trakcie spotkania przybliżone zostały szczegóły realizacji inwestycji i problemy, które wystąpiły podczas prowadzenia prac budowlanych, a także wynikające z prowadzenia działalności zakładu. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia głównego budynku procesowego i zapoznania się z procesem spalania odpadów. Bardzo interesujące były informacje na temat wykorzystywanego systemu oczyszczania spalin, powstawania odpadów poprocesowych oraz uzyskiwanych poziomów emisji spalin, które w stosunku do obowiązujących obecnie standardów pozwalają na zapewnienie bezpiecznej dla środowiska eksploatacji zakładu. Rozmowa dotyczyła również kosztów inwestycji i problemów organizacyjno-finansowych, a przede wszystkim korzyści z prowadzenia działalności związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła dostarczanego do ok. 30 tys. szczecińskich mieszkań.

Wizyta nasunęła wiele istotnych wniosków, które zostaną uwzględnione w pracach nad strategią energetyczną województwa dolnośląskiego a także będą pomocne w rozwiązywaniu problemów gospodarowania odpadami na Dolnym Śląsku.