Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego 2021
Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie i zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną.
 
W I kwartale 2021 roku Instytut Rozwoju Terytorialnego przystąpił do prac nad Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego 2021. Finalizacja prac i przekazanie do zaopiniowania do Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej planowane jest w III kwartale 2021 roku. Następnie Raport, po przyjęciu przez zarząd województwa zostanie przedstawiony sejmikowi województwa oraz przekazany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.