Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
08-10-2020Zdjęć: 8
Konferencja „Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych” w ramach projektu Spa 4 Development

W dniach 1-2 października 2020 roku w Świeradowie-Zdroju odbyła się czesko-polska konferencja pn. „Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowychzorganizowana w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy z gmin uzdrowiskowych, przedstawiciele przedsiębiorstw uzdrowiskowych oraz przedstawiciele świata naukowego z pogranicza polsko-czeskiego.

Wiodącym tematem konferencji była współpraca na linii samorząd – przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, zarówno w odniesieniu do świadczenia usług uzdrowiskowych, tworzenia miejsc pracy jak też kreowania przestrzeni. W dyskusji starano się zdefiniować najbardziej palące problemy oraz określić zasady i najlepsze formy współpracy; poruszona została też kwestia dziedzictwa kulturowego uzdrowisk i jego wpływu na rozwój i rozpoznawalność gminy. Ważnymi tematami były także: ochrona zasobów wód mineralnych i leczniczych oraz szeroko rozumiany rozwój gospodarki uzdrowiskowej. Przedstawiono także zaawansowanie prac nad dokumentami powstającymi w ramach projektu: Atlasem Uzdrowisk Pogranicza Polski i Czech i Podręcznikiem Dobrych Praktyk.

Przedstawiciele zarówno polskiej jak i czeskiej strony, zgodnie stwierdzili, że współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych jest potrzebna, a wręcz konieczna w czasach kryzysu branży lecznictwa balneologicznego. Nie ukrywali jednak, że obecne uwarunkowania systemowe (zwłaszcza w Polsce) nie sprzyjają tej współpracy, a wręcz często antagonizują podmioty, których współpraca jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju uzdrowisk. Prelegenci pokreślili zjawisko zacierania się granicy pomiędzy uzdrowiskowym (leczniczym) a turystycznym charakterem gminy, przy jednoczesnym spadku świadomości społecznej nt. znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego w prewencji zdrowotnej. W związku z powyższym, w ostatnich latach zaostrzyła się konkurencja na rynku usług turystyczno-uzdrowiskowych, na którym przedsiębiorstwa lecznictwa uzdrowiskowego, muszą konkurować z podmiotami prywatnym o charakterze SPA.  Prelegenci i dyskutanci zwrócili uwagę na problem niedofinansowania lecznictwa uzdrowiskowego przez Fundusze Zdrowia obu państw. Jest to jednak obszar, gdzie swoje wsparcie okazać mogą gminy np. poprzez obniżenie lokalnych podatków czy też tworzenie odpowiednich zapisów w prawie miejscowym, co pozwoli także uniknąć zagrożenia, jakim jest niekontrolowany rozrost gmin uzdrowiskowych, skutkujący ingerencją w tereny występowania wód leczniczych. Innym istotnym elementem dyskusji było omówienie inicjatyw będących odpowiedzią na problem marginalizacji, czyli związków i stowarzyszeń zrzeszających zarówno gminy uzdrowiskowe jak i podmioty lecznictwa uzdrowiskowego. Na tym tle zaprezentowana została nowa inicjatywa - Dolnośląski Klaster Uzdrowiskowy.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w dwóch wycieczkach: podczas pierwszej z nich, dzięki gościnności Prezesa Uzdrowiska pana Ireneusza Łojka oraz Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego, pana Witolda Dziekana, zwiedzano dom zdrojowy, gdzie zobaczyć można było nowo wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny strefy zabiegowe i SPA w piwnicach i na poddaszu, gdzie przeniesiona została duża część zaplecza zabiegowego.

Drugą wycieczkę poprowadził gospodarz Świeradowa, pan burmistrz Roland Marciniak, który wprowadził gości w historię uzdrowiska i z zaangażowaniem opowiedział o zrealizowanych przez gminę inwestycjach, takich jak: nowoczesne przedszkole, wyremontowany deptak czy dworzec kolejowy, a także zdradził plany rozwojowe Świeradowa-Zdroju.

logo projektu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.