Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
21-05-2020Zdjęć: 2
Czwarte warsztaty „przy okrągłym stole” zorganizowane w ramach projektu pn. Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development

W dniu 12 maja 2020 roku odbyły się czwarte transgraniczne warsztaty w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. Tym razem warsztaty zorganizowane były w formie zdalnej (on-line) pod hasłem: COVID‑19: uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych. Zaproszonymi na spotkanie ekspertami byli: ze strony czeskiej –  Jan Kuchař, Burmistrz miasta Franciszkowe Łaźnie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Republiki Czeskiej oraz ze strony polskiej – dr Jan Golba, Burmistrz Muszyny i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze, już obserwowane i przewidywane, konsekwencje pandemii COVID-19 dla funkcjonowania uzdrowisk, wynikające przede wszystkim z zawieszenia działalności instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, zamrożenia pracy większości branż powiązanych (usługi, turystyka i wypoczynek), a także zamknięcia granic. Porównano oferowane w Polsce i Czechach formy pomocy publicznej dla gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych. 

Jan Kuchař poinformował uczestników spotkania o niemożności skorzystania przez czeskie gminy uzdrowiskowe oraz przedsiębiorstwa uzdrowiskowe z horyzontalnych form wsparcia, które zapewnił rząd Republiki Czeskiej. Przekazał niepokojące informacje nt. poważnych spadków wpływów do budżetów czeskich gmin uzdrowiskowych, wynikających z zawieszenia działalności leczniczej, turystycznej, a także wielu innych, w tym branż kulturalnej i sportowej. Jan Golba zaprezentował sytuację polskich gmin uzdrowiskowych, które z tytułu zawieszenia działalności turystyczno-uzdrowiskowej już odnotowały straty wynikające z całkowitego braku wpływów do budżetu środków z tytułu opłat uzdrowiskowych, a także znaczącego spadku wpływów z podatku PIT. Poinformował uczestników o działaniach podjętych przez rząd polski na rzecz wsparcia Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego, które mają podpisane kontrakty z NFZ, polegających na wypłacie (zaliczkowej) środków na zakontraktowane usługi, pomimo braku pacjentów – pozwala to na utrzymanie ciągłości działania placówek i miejsc pracy.

Jednak w obydwu krajach dostrzeżono niewystarczające wsparcie dla branży uzdrowiskowej.                   Przedstawiciele obu stron wyrazili także niepokój wobec przedłużającego się zamknięcia granic, co wpływa zarówno na zachwianie popytu (goście zagraniczni) jak też rynku pracy (pracownicy zagraniczni)  Próbą odpowiedzi na problemy jest przygotowywana przez rząd czeski kampania promocyjna pn. "Jedziemy do uzdrowisk", skierowana do krajowego klienta. Z kolei branża uzdrowiskowa w Polsce  postuluje, aby rząd polski uruchomił tzw. „bon uzdrowiskowy” analogiczny do wdrażanego już „bonu turystycznego”. Uczestnicy spotkania wyrazili pogląd, że na niektórych obszarach problemy branży uzdrowiskowej przybierają postać kryzysu strukturalnego, którego przezwyciężenie będzie wymagało skonsolidowanych działań na poziomie samorządów, rządów i Unii Europejskiej.

logo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.