Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
06-02-2020Zdjęć: 4
Warsztaty „przy okrągłym stole” zorganizowane w ramach projektu pn. Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development

4 lutego 2020 roku w uzdrowisku Duszniki Zdrój odbyły się trzecie czesko–polskie warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”, które zostały poświęcone tematyce dostępności transportowej miejscowości uzdrowiskowych położonych na czesko-polskim pograniczu.

Przedstawiciel strony czeskiej - Ivo Dostál przedstawił obowiązujące w Republice czeskiej zasady budowania koncepcji zrównoważonego rozwoju, które obejmują m.in. rozwój infrastruktury transportu publicznego i wykorzystanie wprowadzonego narzędzia jego audytowania pn. MA21. Podkreślił udział czeskiej społeczności lokalnej w procesie planowania rozwoju przestrzennego miast i miasteczek czeskich (m.in. w zakresie rozwiązań transportowych).

Zmiany w dostępności transportowej uzdrowisk polskich przedstawił Bogusław Molecki z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, który naświetlił uczestnikom warsztatów wpływ transformacji ustrojowej na organizację przewozów publicznych w Polsce oraz możliwości nowej organizacji transportu publicznego do miejscowości uzdrowiskowych Dolnego Śląska po jego usamorządowieniu.

Uczestniczący w warsztatach Samorządowcy omówili sposoby organizacji ruchu na terenie miejscowości uzdrowiskowych po obu stronach granicy. Porównali stosowane rozwiązania w zakresie możliwości poruszania się i parkowania pojazdów komunikacji indywidualnej oraz sposobów organizacji transportu publicznego na terenie uzdrowisk. Omówili stosowane w swoich miejscowościach zachęty do korzystania z transportu publicznego i wykorzystywania transportu alternatywnego i niskoemisyjnego przez poszczególne grupy użytkowników.

Przedstawiciele obydwu krajów podjęli próbę wskazania potrzebnych połączeń przewozów międzynarodowych (w tym reaktywacji połączeń kolejowych) i nawiązali bezpośrednie kontakty w celu podjęcia w tym zakresie bezpośrednich rozmów i uzgodnień.

logo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.