Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Dołączone pliki:
zdjęcie 1253 kB
zdjęcie 21.7 MB
Rozpoczęcie realizacji transgranicznego projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Görlitz odbyło się spotkanie inauguracyjne partnerów projektu REVIVAL! współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 - I Oś priorytetowa: Wspólne Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe; Priorytet Inwestycyjny 6 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Beneficjentem wiodącym jest Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung z Drezna. Partnerami projektu są: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz miasta - po stronie polskiej: Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Lubawka, Chełmsko, Lubomierz (dolnośląskie) oraz Żary (lubuskie) i po stronie niemieckiej: Bautzen, Görlitz, Reichenbach, Zittau.

Celem projektujest ożywienie centrów historycznych miast położonych na pograniczu dolnośląsko-saksońskim poprzez działania miękkie integrujące społeczność lokalną oraz wzmacniające wizerunek miast. W ramach projektu przewidziane są również działania studialne i analityczne oraz projekty pilotażowe w miastach partnerskich. Realizacja działań opartych na świadomym wykorzystaniu potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru wsparcia oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata, w okresie od października 2018 do września 2020.