Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
grafika
Powiązane galerie:
grafika
03-12-2019Zdjęć: 3
Konferencja transgraniczna w ramach projektu Smart Integration

7 listopada 2019 r. w Muzeum Śląskim w Görlitz w ramach organizowanej  Konferencji transgranicznej zaprezentowane zostały końcowe wyniki dokumentów realizowanych w ramach projektu Smart Integration. Przedstawiono m.in. „Analizę społeczno – gospodarczą dolnośląsko-saksońskiego obszaru pogranicza” opracowanej przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jako diagnozy stanu tego obszaru oraz „Studium Pogranicza”, głównego dokumentu, rezultatu projektu i pierwszego takiego Studium dla polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego opracowanego przez INFRASTRUKTUR & UMWELT z Poczdamu.

Dokumenty powstały po ponad dwóch latach pracy, przetwarzania danych oraz angażowania różnych podmiotów z Dolnego Śląska i Saksonii. W dokumencie finalizującym tj.” Studium Pogranicza” uwzględniono obszary działania z zakresu m.in.: usług świadczonych w interesie ogólnym oraz dostępu do towarów i usług, dostępności transportowej, gospodarki i innowacji, a także turystyki, kultury i środowiska naturalnego. Studium prezentuje zestaw inspiracji i wskazówek, które można wykorzystać do stworzenia równych warunków życia na obszarach miejskich i wiejskich pogranicza dla młodych ludzi i rodzin, zachęca do współpracy i wymiany doświadczeń. Omawia i podejmuje tematy: jak można rozszerzyć transport publiczny za granicę, jak można w większym stopniu uwzględniać język naszych sąsiadów w życiu codziennym i administracji publicznej, w jaki sposób przyciągnąć specjalistów spełniających potrzeby obszaru przygranicznego i czy można wykorzystać lokalne rynki pracy do zintensyfikowania współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i powiązania ich z uniwersytetami lub instytutami badawczymi.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami prezentującymi wyniki prac realizowanych w ramach projektu Smart Integration.

Logo