Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Konferencje naukowe z okazji 20 lecia Samorządu Województwa Dolnośląskiego

20 lat temu, 5 czerwca 1998 r.,  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił pakiet ustaw inicjujących II etap reform administracyjnych i ustrojowych państwa. Ustawą o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o administracji rządowej w województwie a następnie ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. wprowadzającą zasadniczy trójstopniowy podziału terytorialnego państwa rozpoczęto kolejną fazę decentralizacji administracji publicznej w Polsce.

 

W tym roku obchodzimy 20 lecie reformy terytorialnej i administracyjnej uchwalonej w połowie 1998 r., wdrożonej z dniem 1 stycznia 1999 r. Bilans osiągnięć sektora samorządowego  jest ogromny. Dzięki zadaniom i kompetencjom, a także możliwością kreowania władztwa finansowego samorząd stał się istotnym i aktywnym kreatorem zmian w terenie. Doniosłość jego dokonań jest nie do przecenienia. Warto o tym mówić i dyskutować. Tym bardziej, iż przed samorządem województwa wciąż wiele problemów, wyzwań i prac. Samorząd w Polsce stoi przed tendencją uszczuplania i ograniczenia jego prerogatyw co jest powrotem do niebezpiecznych i groźnych tendencji recentralistycznych.

 

20-letnia perspektywa jest doskonałym przyczynkiem do podsumowania dotychczasowych efektów reformy samorządowej na terenie naszego regionu dolnośląskiego. Z tej okazji mam przyjemność zaprosić Państwa na cykl konferencji naukowych w ramach zorganizowanych obchodów, które odbędę się w dniach 24-26 maja br. w siedzibach instytucji współorganizujących nasze święto.

 

24 maja 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ul. Wielka 51 (bud. P) w godz. 10.00-16.00 odbędzie się konferencja pt. „Informacja przestrzenna – nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”.

Konferencja dedykowana jest samorządowcom z gmin i powiatów dolnośląskich, prezentująca dobre praktyki w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym, z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. Podczas spotkania prezentowane będą przykłady projektów lokalnych, które skutecznie zwiększyły sprawność funkcjonowania i zarządzania w jst, ale również umożliwiły mieszkańcom załatwianie wybranych spraw urzędowych drogą elektroniczną.

W tegorocznej, 5. edycji konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące wykorzystania systemów informacji przestrzennej w gospodarce przestrzennej i zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, w tym:

- zastosowaniu GIS w planowaniu przestrzennym,

- wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej przez jednostki samorządu  terytorialnego w procesach decyzyjnych,

- wykorzystaniu GIS dla monitoringu czystości powietrza,

- Systemy Informacji Przestrzennej jako efektywne źródło informacji o regionie,

- wykorzystaniu GIS do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych w jednostkach administracji publicznej.

 

Z kolei w dniach 24-26 maja 2018 r. odbędzie się konferencja pt. „Samorząd z perspektywy 20-lecia reformy administracyjnej i terytorialnej z 1998 r.”. Kilkudniowe wydarzenie organizowane na Uniwersytetem Wrocławskim, odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7/10 w bud. D, s. 3D.

W trakcie trzydniowych obrad wykłady prowadzić będą fachowcy i eksperci zajmujący się badaniem instytucji samorządu terytorialnego a także wieloletni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie wystąpień dokonają oni oceny dokonań i bilansu samorządu województwa w różnych dziedzinach i obszarach.

 

Natomiast w trzecim dniu tj. sobotę 26 maja na WPAiE w bud. D w s. 2 od godz. 10.00 obradować będą studenci i doktoranci WPAiE w ramach tzw. Studenckiego Pikniku Samorządowego organizowanego w tym roku pt. XX lat Wrocławia – miasta na prawach powiatu.

 

W imieniu samorządu województwa zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach naszego święta w dniach 24-26 maja 2018 r.