Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Strażnicy mogą wystawiać mandaty za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej

Od początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej.

Pozwoliło na to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Do tej pory straże gminne mogły wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi, natomiast w przypadku naruszenia zapisów uchwały antysmogowej mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie.

Zmienione przepisy umożliwiają strażnikom gminnym karać za łamanie przepisów uchwały antysmogowej, tj. za:

  • stosowanie jednego z zakazanych paliw wymienionych w uchwale, tj.:
    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
    • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
    • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały.

Treść uchwały antysmogowej dostępna pod linkiem: https://irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.