Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
INFORMACJA O PRZYJĘCIU PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DLA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie wraz z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania, w szczególności z treścią przedmiotowych uchwał oraz treścią uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, dostępne jest także na stronie  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” i na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „ogłoszenia – aktualności”.

 

 

Załączniki:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.
  2. Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  3. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1405/17.
  4. Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  5. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1406/17.
  6. Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  7. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1407/17.
  8. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (z dołączonym tabelarycznym zestawieniem rozpatrywanych opinii jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych uwag i wniosków).
  9. Zestawienie tabelaryczne zawierające opinie jednostek samorządu terytorialnego.
  10. Zestawienie tabelaryczne zawierające uwagi i wnioski zgłoszone w postępowaniu z udziałem społeczeństwa.