Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Wstępne konsultacje samorządowe w toku prac nad uchwałą antysmogową

Do 25 maja br. samorządy lokalne mogą przesyłać uwagi do założeń do uchwał antysmogowych. Zebrane uwagi zostaną rozpatrzone, a opracowane projekty uchwał antysmogowych będą przekazane do szerokich konsultacji społecznych, zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Do czasu opracowania projektów uchwał antysmogowych będą rozpatrywane wyłącznie uwagi przekazywane przez  samorządy lokalne.

Założenia uchwał antysmogowych w województwie dolnośląskim:

Założenia uchwały dla województwa

Założenia uchwały dla uzdrowisk

Założenia uchwały dla Wrocławia

 

Uwagi prosimy wysyłać pod adres: