Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech

W dniu 27 września gościliśmy na konferencji pn. „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, której głównym celem była wymiana doświadczeń z zakresu ograniczania emisji.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, miasta oraz władz regionalnych. Dyskutowano o możliwościach obniżenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz regionalnej współpracy pomiędzy samorządami w dziedzinie transportu i gospodarki przestrzennej.

W trakcie spotkania zaprezentowano dobre praktyki w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Inga Bach z Ecologic Institute w Berlinie opowiedziała o działaniach niskoemisyjnych miasta Wiesbaden, gdzie tylko w ramach jednej tury projektu ÖKOPROFIT lokalne przedsiębiorstwa zaoszczędziły: 4 mln kWh energii elektrycznej oraz 1 kWh energii cieplnej, 900 tysięcy litrów paliwa, 13 mln litrów wody. Wytworzyły także aż o 9000 kg mniej odpadów oraz wyemitowały do atmosfery o 8 mln kg mniej CO2. Projekt polegał na oferowaniu łatwo dostępnych szkoleń, doradztwa i konsultacji dla przedsiębiorstw, której celem było wspieranie tworzenia systemów zarządzania środowiskowego w firmach.

Kolejny ciekawy przykład płynie z Bottrop, miasteczka typowego dla Zagłębia Ruhry, gdzie przewidywany efekt planu modernizacji miasta to redukcja emisji CO2 o 38% do 2020 roku, czyli dokładnie 100 000 ton tego gazu. Taki poziom redukcji emisji jest równy absorpcji CO2 przez kilkudziesięcioletni las o powierzchni zbliżonej do obszaru miasta Bottrop, czyli około 100 km². Projekt polega na termomodernizacji budynków i dodatkowo wyposażeniu ich w instalacje OZE do produkcji prądu i ciepła. Wprowadzany jest również system inteligentnego zarządzania energią na poziomie budynków i osiedli, który pozwala na przesył energii do sąsiadów, którzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb energetycznych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki i Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia.

Prezentacje do pobrania:

http://lustrastronadruga.cal.pl/pke/wp-content/uploads/2016/09/Oprac_PKEOM_Dzialania_niemieckich_samorzadow_gosp_niskoemisyjna.pdf

http://polska.bsr-sump.eu/node/59