Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Trzecie spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Legnicy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu, Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy zostali poinformowani o wynikach badań jakości powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie raportów Państwowego Monitoringu Środowiska (B. Szygulska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) oraz o aktualnych wynikach badań opinii publicznej dotyczących świadomości wrocławian na temat smogu (R. Gawlik, Dolnośląski Alarm Smogowy).

Druga część spotkania została poświęcona omówieniu dotychczasowych wyników prac Zespołu Roboczego - projektu rekomendacji dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego, które odnoszą się do systemowych rozwiązań, mających na celu osiągnięcie i utrzymywanie dopuszczalnych parametrów jakości powietrza, jak również projektu ankiety kierowanej do gmin, dotyczącej uchwały antysmogowej i inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania w województwie dolnośląskim. Dopełnieniem tematu, poświęconego inwentaryzacji źródeł emisji była wypowiedź Pana Przemysława Rogowskiego z Urzędu Miasta Legnica, który zaprezentował doświadczenia Legnicy na temat sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz przedstawił jej wyniki.