Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
grafika
Pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza

W dniu 14 marca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. jakości powietrza, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli IRT i UMWD, uczestniczyli reprezentanci instytucji publicznych, naukowych i społecznych, w tym: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, miasta Wrocław, Akademii Medycznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

 

Uczestnicy wymienili informacje na temat uwarunkowań prawnych, istniejących narzędzi finansowych ograniczania niskiej emisji oraz stanu powietrza i źródeł emisji na Dolnym Śląsku, jak również wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi. Podczas dyskusji określone zostały oczekiwania zespołu co do wspólnych prac i spodziewane efekty współpracy, jak również kluczowe aspekty i zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac zespołu. Członkowie zespołu podkreślili kluczowe znaczenie eliminacji niskiej emisji dla poprawy jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska jak również potrzebę ścisłej współpracy.

Dla przypomnienia, zespół został powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu określenia systemowych rozwiązań organizacyjnych w województwie, docelowo zapewniających ciągłość działań na rzecz osiągnięcia i utrzymywania jakości powietrza na poziomie określonym przepisami. Pracom zespołu przewodniczy dyrektor Instytutu, dr Maciej Zathey.