Strona www.irt.wroc z tekstem.png
NA SKRÓTY:
PZPWD_200.png
SMOG 200a.png
drogowskaz_pociag.png
drogowskaz_auto.png
drogowskaz_rower.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
Seminarium inaugurujące cykl pt. „Przestrzeń Dolnego Śląska w badaniach naukowych”

Szanowni Państwo,

informujemy, że 5 grudnia 2018 r. w siedzibie IRT odbyło się seminarium inaugurujące cykl spotkań pt. „Przestrzeń Dolnego Śląska w badaniach naukowych”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy IRT z wydziałami dolnośląskich uczelni na rzecz wymiany wiedzy o Dolnym Śląsku (https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-492-i_spotkanie_robocze_dot_wspolpracy_na.html).

Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła zagadnień kształtowania i ochrony krajobrazu, jakości powietrza oraz energetyki rozproszonej. Podczas spotkania szczególny nacisk został położony na rozważenie problemów inter- i transdyscyplinarnych występujących na styku ww. zagadnień. Podejście to stworzyło okazję do dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i pracownikami administracji samorządowej, którzy – zajmując się rozwojem regionalnym – muszą brać pod uwagę wielowymiarowe problemy przestrzenne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Sesję referatową seminarium rozpoczęła dr hab. Agnieszka Latocha, która przedstawiła zebranym zakres i przykłady badań krajobrazowych na Dolnym Śląsku prowadzonych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego (Uniwersytet Wrocławski). W dwóch kolejnych prelekcjach – dr Anetty Drzenieckiej-Osiadacz i mgr. Roberta Sobolewskiego – poruszono temat jakości powietrza, wskazując m.in. na znaczenie elementów krajobrazu miejskiego dla niwelowania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Szerzej o usługach ekosystemowych, a zwłaszcza ocenie i wycenie ich wartości, opowiedziała mgr Marta Sylla, prezentując uczestnikom wyniki badań przeprowadzonych w strefie podmiejskiej Wrocławia. Sesję referatową zamknęła dr Małgorzata Pietras-Szewczyk, wskazując na możliwości i bariery dla miejskich instalacji OZE, których rozwój przyczyniłby się do poprawy jakości powietrza Dolnego Śląska.

Część dyskusyjna spotkania pozwoliła pogłębić wątki poruszone przez prelegentów w referatach. Spostrzeżenia uczestników zostaną z pewnością wykorzystane przy przygotowywaniu opracowań analitycznych, planistycznych i strategicznych – w szczególności audytu krajobrazowego województwa.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem oraz prezentacjami. O kolejnych spotkaniach i innych wydarzeniach w ramach współpracy na rzecz wymiany wiedzy o Dolnym Śląsku będziemy informowali na bieżąco.