Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200a.png
LOGF 200.png
kolej2.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
PolNiem portal Gosp Przesstrz 200x66.png
healingplaces.png
Spotkanie warsztatowe w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego”, Wrocław, 03.09.2015 r.

W dniu 3 września 2015 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu pn. „Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” (DORT). Zaproszeni uczestnicy reprezentowali podmioty odpowiedzialne za proces planowania i realizowania polityk publicznych (m. in. departamenty i wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej) oraz środowisko akademickie (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy), a także regionalny oddział Urzędu Statystycznego.  

Podstawowym celem spotkania było zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy DORT. Głównym tematem były przekształcenia społeczno-ekonomiczne w przestrzeni województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. W pierwszej części spotkania przedstawiono wyniki analizy pn. „Demograficzne aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska” – autorstwa dra Roberta Szmytkie z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W drugiej części spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Pierwsza prezentacja autorstwa Magdaleny Kasprzak (Pracownia Analiz Strategicznych) dotyczyła problemu dostępności mieszkalnictwa na Dolnym Śląsku. Kolejne wystąpienie zaprezentowane przez Karolinę Gmur (Pracownia Analiz Strategicznych) poruszyło temat przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska. Ostatnie, zaprezentowane przez Witolda Warczewskiego (Pracownia Wdrażania Polityki Przestrzennej) wystąpienie nosiło nazwę „Rozproszenie zabudowy a polityka przestrzenna gmin we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Wystąpieniom towarzyszyła wymiana opinii oraz dyskusja na temat przydatności zaprezentowanych badań i opracowań w kontekście programowania rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku.

Spotkanie było kolejnym z cyklu zaplanowanych w ramach DORT warsztatów, poświęconych budowaniu platformy współpracy i wymiany informacji między przedstawicielami jednostek administracji samorządowej, uczelni wrocławskich oraz instytucji badawczo-rozwojowych mających wpływ na proces strategicznego zarządzania regionem.